Dzisiaj imieniny: Dory, Olgi, Teodora, 26 marca 2015

Redakcja Nowy Tomyśl
ul. Poznańska 22
tel. 61 44-22-600
poniedziałek-piątek 9:00-17:00
e-mail: redakcja@nasz-dzien.pl


Redakcja Opalenica
ul. 3 Maja 30
tel. 61 44-77-865
tel. kom. 693-700-707
poniedziałek-piątek 10:00-17:00


Redakcja Grodzisk Wlkp.
ul. 27 Stycznia 4
tel. 61 44-45-846
poniedziałek-piątek 8:00-14:00


 Cud się nie wydarzył

“I po ptakach” - skomentował na znanym, internetowym forum jeden z czytelników, to, co zdarzyło się podczas poniedziałkowej kontynuacji Sesji Rady Miejskiej. Radni większością głosów odrzucili projekt uchwały, przygotowany przez opozycyjnego radnego w sprawie obniżenia diet radnym Rady Miejskiej. Na poniedziałkowej sesji wyraźnie widać było, że nikt z radnych nie jest radosny. Spora absencja wyraźnie wskazywała, jak głosować będą radni. Kiedy doszło do punktu, dotyczącego uchwały o obniżeniu diet radnym, projektodawca Rafał Tabaczyński jeszcze raz zaapelował do radnych o poparcie jego projektu dla dobra gminy. Spodziewając się jednak wyniku głosowania zagroził, że jeśli uchwała nie przejdzie on będzie czynił dalsze kroki w tej sprawie, włącznie z powołaniem inicjatywy obywatelskiej i zbieraniu podpisów poparcia dla obniżenia diet wśród wyborców w okręgach, z których pochodzą radni, którzy nie chcą zmian w wysokości diet. W dyskusji głos zabrał również jeden z wiceprzewodniczących Rady, twierdząc, że dyskusja nad tak populistycznym wnioskiem, to strata czasu. W efekcie, większością 12 głosów uchwała o obniżeniu diety z 360 zł za sesję do 250 zł upadła, co oznacza, że radni pobierać będą ją w dotychczasowej wysokości. Kąpieliska są, ale ich nie ma - nikt nie bada jakości wody w jeziorach

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Grodziskiego, w sprawozdaniu  za ubiegły rok Ryszarda Bera, Powiatowego Inspektora Sanitarnego padło stwierdzenie, że ponieważ na terenie powiatu grodziskiego nie ma kąpieliska ani miejsca zwyczajowo używanego do kąpieli, dlatego nie badano stanu wody pod względem jej czystości i bezpieczeństwa dla kąpieli. Tymczasem w wielu miejscach nad odkrytymi akwenami na naszym terenie w sezonie aż roi się od kąpiących. Okazuje się, że w tym przypadku wymogi przepisów wynikające z unijnych dyrektyw przerosły rzeczywistość tak bardzo, że mało kto zgłasza oficjalnie gminom zorganizowanie kąpieliska. Dlatego dla służb sanitarnych one nie istnieją. Na szczęście istnieją przynajmniej dla burmistrza Rakoniewic, który po zgłoszeniu przez nas problemu i sprawdzeniu przepisów oraz skonfrontowaniu ich ze zdrowym rozsądkiem, obiecał, że zleci badanie wody Jeziora Kuźnickiego.  Dodajmy, że w oficjalnym wykazie kąpielisk na naszym terenie zgłoszone jest tylko jedno – nad Jeziorem Niepruszewskim. Wszystkie inne mają status dzikich, na których pływamy na własne ryzyko. Koniec zawieszenia broni w radzie powiatu?

Czy to oświadczenie oznacza rozpad „wielkiej koalicji” w Radzie Powiatu Grodziskiego? W kilka miesięcy po tym, jak zdecydowaną większością głosów – także z wydawałoby się opozycyjnymi radnymi z PiS – zgodnie podzielono stanowiska w zarządzie powiatu i prezydium rady, Marcin Stróżyński – szef powiatowych struktur PiS-u przysłał oświadczenie mające charakter listu otwartego. Chciałoby się zacytować klasyka: był za utrzymaniem starego układu w zarządzie, podobnie jak pozostałych czterech radnych z jego ugrupowania w zamian za stanowisko przewodniczącej rady, a teraz się okazuje, że był za a nawet przeciw. Co to oznacza dla przyszłości rady? Czy przewodnicząca Rady z PiS zrezygnuje, czy też zostanie odwołana. A może przedwyborcze barwy i podziały już są nieaktualne? Czy jest to może dystansowanie się radnego Marcina Stróżyńskiego od swoich koleżanek i kolegów z własnego komitetu wyborczego?

Witamy na stroniach największego, niezależnego tygodnika lokalnego powiatów grodziskiego i nowotomyskiego. Ukazujemy się także na terenie gminy Buk w powiecie poznańskim. Co wtorek na naszych łamach czytelnicy znajdują najważniejsze informacje, dotyczące naszej Małej Ojczyzny. Dzięki bliskim kontaktom z naszymi czytelnikami, jesteśmy krytycznym - gdy trzeba - lub życzliwym obserwatorem naszej lokalnej rzeczywistości.

JESTEŚMY GAZETĄ POLSKĄ.

Zespół Redakcyjny